Byggbilder 5

Bilder från arbetet som fortgår med frenesi

 

 

 

Tillsammans med Hilmer Mur och Kakel så finns det andra proffs i närområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från arbetet som fortgår med frenesi

 

 

 

Tillsammans med Hilmer Mur och Kakel så finns det andra proffs i närområdet.