Byggbilder 4

Bilder från arbetet med att mura upp väggarna
ett företag skall vila på stadig grund och varma väggar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från arbetet med att mura upp väggarna
ett företag skall vila på stadig grund och varma väggar.