Byggbilder 2

Bilder från arbetet med mark och grund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från arbetet med mark och grund