Byggbilder 1

Bilder från arbetet med mark och grund

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från arbetet med mark och grund